Routekaart

In het project integrale aanpak dak- en thuisloosheid Almelo is gewerkt aan het voorkomen van dak- en thuisloosheid en het versnellen en verduurzamen van de uitstroom uit de maatschappelijke opvang. Als iedereen mee kan doen, wordt dak- en thuisloosheid voorkomen. Om dit te realiseren zijn zeven interventies ontwikkeld die ondersteunen op de vier thema’s voor inclusie: wonen, werk, inkomen en sociaal netwerk.

Om betrokken organisaties te helpen deze interventies te implementeren is deze routekaart ontwikkeld. De routekaart beschrijft de uitgangspunten van waaruit we in de regio Almelo werken en een checklist waaraan organisaties zich kunnen spiegelen. Op basis hiervan kunnen zij samen met hun partners verbeterplannen ontwikkelen. Bij de routekaart hoort ook een ondersteuningsaanbod om organisaties te ondersteunen bij de implementatie.

Deze versie van de routekaart is nog een ruwe schets die de komende periode uitgewerkt wordt tot een volwaardig instrument.

© Copyright - Integrale Aanpak Maatschappelijke Opvang Almelo