Schulden

Dinsdag 17 november

In deze sessie nemen we je mee in de problematiek van schulden in de maatschappelijke opvang, waar gaat het eigenlijk over?

Daarna delen wij onze producten en ervaringen met je, zoals de Versnelbeurs, Budgetzorg en het Leercomponent. Alles is erop gericht de schulden van mensen in de opvang sneller te stabiliseren, beter passende hulp te bieden om duurzaam financieel zelfredzaam te worden, sneller uit te stromen naar reguliere huisvesting en daarmee vooruit te komen in het leven.

We nodigen u van harte uit om digitaal deel te nemen aan deze deelsessie op dinsdag 17 november van 9:30 tot 11:00 uur. Tijdens de deelsessie kunt u op verschillende momenten vragen stellen via de livestream. Wees vrij om deze uitnodiging te door te sturen naar uw collega’s. Deelname aan het congres en de verschillende sessies is gratis.

© Copyright - Integrale Aanpak Maatschappelijke Opvang Almelo