Preventie en Vroegsignalering

Donderdag 5 november

Zorgen dat iemand, die dak- of thuisloos is geraakt, zo snel mogelijk weer een huis heeft en zijn leven weer kan oppakken is mooi, maar nog mooier is het wanneer we deze situatie kunnen voorkomen. Daar hebben we in het project integrale aanpak maatschappelijke opvang veel over nagedacht. Er zijn verschillende oorzaken waarom iemand dak- of thuisloos wordt. Veel is er sprake van een kritische gebeurtenis is iemands leven zoals scheiding, verlies van werk of oplopende schulden. Door tijdig te signaleren dat iemand een verhoogd risico loopt en vervolgens passende hulp te bieden, kan erger worden voorkomen. We hebben geconstateerd dat preventie een heel breed onderwerp is. Om e.a. behapbaar te maken hebben we ons ten doel gesteld om een screeningsinstrument te ontwikkelen en het huidige aanbod van de bij het project betrokken organisaties naar voren te organiseren. We staan aan het begin van de ontwikkeling en willen in deze themasessie onze ideeën toelichten en met jouw hulp verder aanscherpen.

Onderwerpen

De volgende onderwerpen zullen in de themasessie aan bod komen:

  • Oorzaken voor dak- en thuisloosheid – waarom wordt iemand dak- of thuisloos en wat voor mensen zijn dit eigenlijk?
  • Critical Time Intervention (CTI) –
  • Instrumenten voor risicoscreening – presentatie van twee instrumenten van de onderzoekscentrum Impuls
  • Naar voren organiseren bestaand aanbod – wat is er al aan curatief aanbod beschikbaar en kan ook preventief ingezet worden
  • Preventieregisseur – dit is een van de zeven oplossingen die we in het project ontwikkeld hebben en die op een aantal plaatsen ook al in de gemeente Almelo wordt toegepast. Wat houdt de preventieregisseur in en hoe werkt dat in de praktijk.

Doelgroep

Preventie is een onderwerp dat alle organisaties raakt, met name voor signalering. Deze sessie is daarmee nuttig voor alle organisaties die kunnen signaleren dat het bij iemand mis dreigt te gaan. Omdat dit onderwerp zich wat meer in de ontwerpfase bevindt, is deze sessie met name interessant voor beleidmakers en deskundigen op het vlak van preventie.

Sprekers

Deze themasessie zal verzorgt worden door Michèle Ruyten en Erik van Es. Michèle Ruyten is divisiemanager bij Tactus verslavingszorg en tevens lid van de stuurgroep. Erik van Es is projectleider van de integrale aanpak MO. Binnen het project houden zij zich bezig met het thema preventie.

We nodigen u van harte uit om digitaal deel te nemen aan deze deelsessie op 5 november 2020 van 14.00 tot 15.30 uur. Tijdens deze sessie kunt u op verschillende momenten vragen stellen via de livestream. Wees vrij om deze uitnodiging te door te sturen naar uw collega’s. Deelname aan het congres en de verschillende sessies is gratis.

© Copyright - Integrale Aanpak Maatschappelijke Opvang Almelo