Herstel begint met een huis

Maandag 23 november

Het bewijs is duidelijk: zodra mensen kunnen wonen, ontstaat er bij hen ruimte voor persoonlijk, sociaal en maatschappelijk herstel. Hoe kunnen we deze kennis in de praktijk zo goed mogelijk toepassen? Want in de praktijk hebben mensen huurschulden, geweld gebruikt, veel overlast veroorzaakt, hennepkweek mogelijk gemaakt, etc. In Twente willen we op unieke wijze regionaal samenwerken om voor iedereen wonen mogelijk te maken. Hoe we dat doen en welke uitdagingen we daarbij tegenkomen? Daarover vertellen we u alles op 23 november.

Onderwerpen

We hebben het met u onder meer over:

  • Een nieuwe routekaart voor duurzaam herstel in een huis
  • Woonbelemmeringen omzetten in woonmogelijkheden
  • Duurzaam herstel vraagt een goede match van woning, buurt en huurder

Dit alles gaat gepaard met soms complexe maar altijd leerzame praktijkervaringen vanuit de dagelijkse praktijk van woningcorporatie St. Joseph Almelo en het CIMOT.

Doelgroep

Houdt u zich bezig met huisvesting en het herstel van kwetsbare groepen: woningcorporaties, gemeenten, zorgaanbieders, ervaringsdeskundigen, wijkteams, etc? Of bent u geïnteresseerd in de bredere ambulantiseringsopgave: thuis in de wijk? Dan is deze werksessie voor u relevant!

Sprekers

Betsy Letteboer, Thom van der Woning en Koen van Bremen verzorgen deze sessies. Betsy maakt vanuit CIMOT Almelo en Enschede met veel enthousiasme mogelijk dat mensen vanuit Beschermd Wonen naar zelfstandig wonen kunnen uitstromen. Thom is vanuit St Joseph Almelo op z’n best als het ingewikkeld wordt met zowel potentiele huurders als zittende huurders. Koen begeleidde een werkgroep van gedreven en kundige medewerkers van de opvang, corporaties, CIMOT en gemeenten om tot een nieuwe aanpak voor de uitstroom MO in Twente te komen. Daarnaast is Koen projectleider van het living lab Eerst een thuis in de regio Utrecht.

We nodigen u van harte uit om digitaal deel te nemen aan deze deelsessie op maandag 23 november van 15:00 tot 16:30 uur. Tijdens de deelsessie kunt u op verschillende momenten vragen stellen via de livestream. Wees vrij om deze uitnodiging te door te sturen naar uw collega’s. Deelname aan het congres en de verschillende sessies is gratis.

© Copyright - Integrale Aanpak Maatschappelijke Opvang Almelo