Bejegening van mensen met chronische stress

Donderdag 19 november

Mensen die in armoede leven of schulden hebben en daar niet snel uitkomen, krijgen al gauw het verwijt dat ze onverstandig zijn. Inzichten uit de hersenwetenschap laten zien dat dit genuanceerder ligt: chronische stress door schulden en armoede, verandert de ‘bedrading’ van het brein van mensen.

De Amerikaanse social work-organisatie EMPath ontwikkelde in nauwe samenwerking met Harvard University, een aanpak die uitgaat van Mobility Mentoring®. Deze aanpak combineert het onderwerp armoede met de laatste inzichten vanuit de hersenwetenschap over de effecten van schaarste en armoede en de ontwikkelbaarheid van hersenfuncties.

Wat kunt u verwachten?

In de Gemeente Almelo is een groep professionals (5) gestart met de training Mobility Mentoring. Deze groep bestaat uit medewerkers van een aantal organisaties die in meer of mindere mate te maken hebben met cliënten in de Maatschappelijke Opvang. Momenteel wordt gekeken naar hoe de theorie met de praktijk te verbinden is om ervoor te zorgen dat de aanpak in de keten geïmplementeerd kan worden.

In de online sessie krijgt u op interactieve manier informatie over de aanpak Mobility Mentoring en het gedachtengoed. Hierbij wordt een link gelegd naar methodieken als Krachtwerk en SRH. Ook wordt er aandacht besteed aan welke meerwaarde deze aanpak voor uw organisatie zou kunnen hebben en is ruimte om vragen te stellen.

Sprekers

De themaworkshop zal verzorgd worden door Chantal van Hedel en Marije Vollering. Zij zijn beiden werkzaam bij RIBW Groep Overijssel als vakinhoudelijk teamondersteuner en tevens lid van de werkgroep Integrale aanpak MO Almelo.  Gastsprekers zijn Gonda van de Veen van Thuisteam Twente en Linda Woolderink van Tactus verslavingszorg; beiden getraind in Mobility Mentoring.

We nodigen u van harte uit om digitaal deel te nemen aan deze deelsessie op donderdag 19 november van 9:30 tot 11:00 uur. Tijdens de deelsessie kunt u op verschillende momenten vragen stellen via de livestream. Wees vrij om deze uitnodiging te door te sturen naar uw collega’s. Deelname aan het congres en de verschillende sessies is gratis.

© Copyright - Integrale Aanpak Maatschappelijke Opvang Almelo