In 2017 hebben Humanitas onder Dak, Leger des Heils, Tactus en Dimence met centrum gemeente Almelo het initiatief genomen om te starten met een integrale aanpak van de Maatschappelijke Opvang. Inmiddels hebben ook de woningcorporaties, de regiogemeenten, RIBW Groep Overijssel en Thuisteam Twente zich aangesloten. Gezamenlijk hebben we ons ten doel gesteld om:

  1. Dak- en thuisloosheid zo veel mogelijk te voorkomen
  2. De tijd dat iemand in de maatschappelijke opvang zit te verkorten en terugval te voorkomen

In werkgroepen met vertegenwoordigers van verschillende organisaties uit de keten is gewerkt aan oplossingen om deze doelen te bereiken. Er is gestart met een knelpuntenanalyse waarna oplossingen zijn ontwikkeld om de belangrijkste daarvan op te lossen. Om te voorkomen dat we daarbij het wiel opnieuw uit te vinden,  is eerst gekeken naar  wat er al aan goede voorbeelden in de regio en de rest van Nederland beschikbaar was. De oplossingen zijn aangepast aan de situatie in onze regio en getoetst in de praktijk.

Het resultaat zijn zeven oplossingen die nu gereed zijn om in de volle breedte en bij alle betrokken organisaties te implementeren. Samengevat zijn dat:

1: Alternatieve bewindvoeringEen lichter alternatief voor beschermingsbewind waarin mensen leren om geleidelijk hun financiën zo veel mogelijk weer zelf op te pakken.
2: CasuïstiektafelTafel waarin casussen die dreigen vast te lopen en elders niet verder komen worden opgelost.
3: Contactpersoon Maatschappelijke OpvangEen persoon die contact houdt met iemand die de maatschappelijke opvang verlaat om terugval te voorkomen.
4: Mobility MentoringEen effectieve benaderingswijze door professionals van mensen met stress bijvoorbeeld veroorzaakt door schulden.
5: PreventieregisseurIemand die regie voert op het organiseren van passende ondersteuning bij mensen die een verhoogd risico hebben dak- of thuisloos te worden.
6: Uitstroom Maatschappelijke OpvangTwentebreede afspraken tussen zorgaanbieders, woningcorporaties en gemeenten om te zorgen dat iemand sneller kunnen uitstromen uit de maatschappelijke opvang.
7: VersnelbeursFonds om met een kleine gift iemand verder te helpen en hogere maatschappelijke kosten te voorkomen.

Benieuwd naar de oplossingen? Iedere oplossing wordt behandeld per (digitale) sessie. Wilt u meer informatie over de sessies of bent u benieuwd wanneer deze plaats vinden?

© Copyright - Integrale Aanpak Maatschappelijke Opvang Almelo