Deelsessies

Livestream Kick Off Congres ”Voel je (t)huis!”

Dit is de opgenomen livestream van het kick off congres op 27 oktober waarbij uitvoerig is gesproken over de start van het project Integrale Aanpak Maatschappelijke Opvang Almelo, de kernwaarde inclusie en de verschillende visie’s op maatschappelijke opvang. Tijdens dit eerste congres is er gesproken door Eugène van Mierlo, Bert deliën en Paul Blokhuis.

Presentatie Preventie en Vroegsignalering van 5 november

Presentatie Doorbraken op 9 november

Presentatie Schulden op 17 november

Presentatie Bejegening van mensen met chronische stress op 19 november

Presentatie Herstel begint met een huis op 23 november

Livestream afsluitend Congres ”Voel je (t)huis!”

© Copyright - Integrale Aanpak Maatschappelijke Opvang Almelo