Integrale Aanpak
Maatschappelijke Opvang Almelo

Om verschillende redenen kan het gebeuren dat iemand dak- of thuisloos raakt. Een uiterst ingrijpende gebeurtenis in iemands leven. In de centrumgemeente Almelo willen we ervoor zorgen dat deze situatie zo kort mogelijk duurt, maar nog liever willen we dak- en thuisloosheid helemaal voorkomen.

Hiervoor is in 2018 het project ‘Integrale aanpak Maatschappelijke Opvang’ gestart. Betrokken organisaties hebben de handen ineen geslagen en hebben 7 creatieve ideeën ontwikkeld. Duidelijk is dat onderlinge samenwerking en denken vanuit de situatie van de persoon belangrijke succesfactoren zijn. De eerste opbrengsten zijn inmiddels zichtbaar en deze willen we graag met u delen!

Het succes van onze aanpak wordt bepaald door de mate waarin de oplossingen in de praktijk worden toegepast. Daarom nodigen we u als professional, leidinggevende of bestuurder uit om kennis te nemen van de resultaten en u te inspireren, zodat u dit verder kunt uitzetten in uw eigen gemeente/organisatie.

Vanwege de ontwikkelingen rondom Covid-19 hebben we besloten om het congres op te delen in verschillende digitale sessies gedurende de hele maand november. In elke sessie krijgt u meer informatie over één van de resultaatgebieden binnen de integrale aanpak en krijgt u handvatten hoe u dit binnen uw eigen werkveld kunt inzetten. Bekijk hier op welke momenten de sessies zijn. Per sessie is er een mogelijkheid om u digitaal aan te melden.

Ben je geïnteresseerd in een van de sessies maar kun je niet op het geplande tijdstip? We zetten alle presentaties en een opname van de bijeenkomst nadien online.

© Copyright - Integrale Aanpak Maatschappelijke Opvang Almelo